Davis Vantage Pro 2 Plus Wireless är en professionell väderstation som används tex av flygskolor, skidanläggningar och räddningstjänster. 

Stationen avläser bl a:

 • Temperatur, strålningsskyddad
 • Värmeindex
 • Kyleffekt
 • Nederbörd, snö i smält form
 • Luftfuktighet
 • Daggpunkt
 • Lufttryck
 • UV-strålning/index
 • Solintensitet i lux eller watt per m²
 • Vindhastighet
 • Vindriktning

Fullständiga specifikationer (engelska)

Väderstationen är placerad enligt SMHI:s riktlinjer. Temperaturen mäts 2 meter över marknivå och anemometern är placerad på 10 meters höjd.  

Stationen laddar upp observationer och prognoser kontinuerligt till:


  

Väderstationen på Tallåsen